Header Ads

IPSW iOS 1.0 (1A543a) dành cho iPhone 2G


Khi iOS 1.0 được phát hành cùng với thế hệ iPhone đầu tiên, hệ điều hành này rất khác so với các phiên bản iOS hiện nay.Khi iOS 1.0 được phát hành cùng với thế hệ iPhone đầu tiên, hệ điều hành này rất khác so với các phiên bản iOS hiện nay. Không có App Store, không xác định được vị trí và không có iTunes như bây giờ. Nó là hệ điều hành dành cho di động ở giai đoạn đầu.

Mãi đến tháng 9 năm 2007 - bốn tháng sau khi iPhone đầu tiên ra mắt - các bản cập nhật đầu tiên cập nhật được vị trí và màn hình chính có thể tùy chỉnh.

Xem video giao diện iOS 1.0

Tiêu đề: iOS 1.0 (1A543a) dành cho iPhone 2G
Tập tin: iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw
Kích thước: 91.18 MB
Ngày cập nhật: 06/28/2007
MD5 Checksum: MD5sum
Kiểm duyệt: Firmware này đã được kiểm duyệt. Điều này có nghĩa là bạn có thể restore nó bằng iTunes.

No comments

Powered by Blogger.