Header Ads

Microsoft SQL Server 2017 Express


Microsoft SQL Server 2017 Express là phiên bản miễn phí của hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu do Microsoft phát triển và cung cấp. Tạo ra môi trường lưu trữ dữ liệu phong phú và đáng tin cậy cho các ứng dụng Web, ứng dụng desktop, ....


Microsoft SQL Server 2017 Express là một phiên bản miễn phí nhưng tính năng của SQL Server gần như lý tưởng cho việc học tập, phát triển các ứng dụng Web và desktop.

LocalDB (SqlLocalDB)

LocalDB là một phiên bản nhỏ và nhẹ của bản Express, có tất cả các tính năng lập trình của Express. Được sử dụng trong trường hợp bạn cần một cách đơn giản để tạo và làm việc với cơ sở dữ liệu từ việc viết code. Nó có thể tương thích với các công cụ phát triển ứng dụng và cơ sở dữ liệu như Visual Studio và hoặc được nhúng với một ứng dụng cần cơ sở dữ liệu cục bộ.

Express (SQLEXPR)

Phiên bản Express chỉ bao gồm công cụ cơ sở dữ liệu SQL Server. Phù hợp nhất để thực hiện kết nối từ xa hoặc quản lý từ xa.

Express với dịch vụ nâng cao (SQLEXPRADV)

Gói này chứa các tính năng của Polybase.

Thông số kỹ thuật


Tiêu đề: MS SQL Server 2017 Express - 14.0.1000.169
Tập tin: SQLServer2017-SSEI-Expr.exe
Kích thước: 5.08 MB
Yêu cầu: Windows 10 , Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Giấy phép: Phi thương mại
Ngày cập nhật: 05 Tháng 06, 2018
Tác giả: Microsoft Corp
Trang chủ: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55994
MD5 Checksum: 5b232c8bb56935b9e99a09d97d3494ea
Kiểm duyệt: Đã quét kiểm duyệt virus

Các phiên bản được lưu trữ

Chưa có dữ liệu.

Đã quét kiểm duyệt virus.

1 comment:

  1. 12bet Casino Review
    12bet is a 더킹카지노 great online casino, especially for young and old 12bet players, who want to know everything about the software they offer to ラッキーニッキー them. Read on to see what this

    ReplyDelete

Powered by Blogger.