Header Ads

KMSpico 10.2.0 - phần mềm kích hoạt Windows và Office


KMSpico 10.2.0 là công cụ thành công nhất và kích hoạt bất kỳ phiên bản của Windows hay Microsoft Office. Kích hoạt không đòi hỏi người dùng can thiệp, toàn bộ quá trình kích hoạt diễn ra trong nền, chỉ cần chạy chương trình và một vài giây để kích hoạt Windows hoặc Office.
Tải về KMSpico 10.2.0

Mật khẩu: tinhocsoctrang.com


Với sự ra đời của Windows 10 và Office 2016 phiên bản chính thức thì KMSPico cũng đã cập nhật để có thể kích hoạt bản quyền cho mọi phiên bản chính thức của Windows 10 và Office 2016 vừa được Microsoft phát hành.

Lưu ý

Đây là một phần mềm can thiệp vào hệ thống của Windows nên bị các trình diệt virus xem là phần mềm độc hại. Bạn nên cân nhắc nhé. Hãy tắt trình duyệt virus hoặc Windows Defender trên Win 10 trước khi chạy chương trình này nhé.

Thông số kỹ thuật


Tiêu đề: KMSpico v10.2.0 Portable
Tập tin: KMSpico_v10.2.0_Portable.zip
Kích thước: 4.4 MB 
Yêu cầu: Tắt chức năng bảo vệ của trình diệt virus, Windows Defender trên máy..
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Giấy phép: Phi thương mại
Ngày cập nhật: 28 Tháng 08, 2018
Tác giả:
Trang chủ:
MD5 Checksum: 4dd26590db6485510c5d0c4a8456105d
Kiểm duyệt: Được tác giả sử dụng thực tế

Các phiên bản được lưu trữ

Chưa có dữ liệu.

Bị nhận dạng là phần mềm độc hại.

No comments

Powered by Blogger.