Header Ads

VMware Player - Phần mềm tạo máy ảo mạnh mẽ


VMWare Workstation Player là một phần mềm có phiên bản miễn phí, được cài đặt trong máy tính dùng để chạy nhiều hệ điều hành ảo trên máy tính.VMware Player dùng để tạo các máy ảo và chạy bất kỳ máy ảo nào trên trên Windows. Nó có các tính năng như hợ trợ cài nhiều máy ảo cùng lúc, khi tạo thành các máy ảo hoạt động như một chiêc máy thật và hỗ trợ lưu hệ điều hành đã cài … Thiết lập và tùy chọn chất lượng các chương trình ảo hóa thông qua hệ thống menu trực quan.

Hướng dẫn cài đặt

Tiêu đề: VMWare Player 14.1.3-9474260
Tập tin: VMware-player-14.1.3-9474260
Kích thước: 112.75 MB
Yêu cầu: Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Giấy phép: Phi thương mại
Ngày cập nhật: 09 Tháng 09, 2018
Tác giả: VMWare
Trang chủ: https://www.vmware.com/asean.html
MD5 Checksum: a9d6f839b12d2cac711f3ffc5d2fc201a9d
Kiểm duyệt: Đã quét kiểm duyệt virus

No comments

Powered by Blogger.