Header Ads

Notepad++ - trình biên tập mã nguồn cho dân lập trình


Notepad++ là một trình biên tập mã nguồn mở hỗ trợ định dạng nhiều ngôn ngữ lập trình. Hoạt động trên môi trường Windows.


Notepad++ được viết bằng C++ và sử dụng API Win32 và STL để đảm bảo thực thi ở tốc độ cao dù kích thước của chương trình này khá nhỏ.


Đặc điểm của Notepad++

  • Highlight và gợi ý các cú pháp.
  • Trình biên tập dạng WYSIWYG (What you see is what you get - Bạn nhìn thấy gì, bạn nhận được cái đó).
  • Người dùng có thể tự định nghĩa cú pháp của riêng mình.
  • Hỗ trợ mở nhiều tài liệu
  • Hỗ trợ tìm kiếm và thay thế biểu thức
  • Hỗ trợ kéo thả
  • Hỗ trợ thu phóng vùng soạn thảo.
  • Hỗ trợ môi trường đa ngôn ngữ
  • Lặp lại công việc theo kịch bản macro.
  • Và còn nhiều tính năng khác nữa ...


Thông số kỹ thuật

Tiêu đề: Notepad++ 7.5.7
Tập tin: npp.7.5.7.Installer.exe (Bản 32 bit)
npp.7.5.7.Installer.x64.exe (Bản 64 bit)
Kích thước: 4.25 MB (Bản 32 bit)
4.59 MB4.59 MB (Bản 64 bit)
Yêu cầu: Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Ngôn ngữ: Đa ngôn ngữ
Giấy phép: Mã nguồn mở
Ngày cập nhật: 22 Tháng 07, 2018
Tác giả: Don Ho
Trang chủ: https://notepad-plus-plus.org/
MD5 Checksum: 7a9ba385da7f822ce43137c0e0043d83 (Bản 32 bit)
050c61f65800f04ca272513e8e466eef (Bản 64 bit)
Kiểm duyệt: Đã quét kiểm duyệt virus

Các phiên bản được lưu trữ

Chưa có dữ liệu.

Đã quét kiểm duyệt virus.No comments

Powered by Blogger.